Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: LJNMM
Lokalita: Jablonec-město
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 51,0
2 28.01.2017 06:00 51,0
3 29.01.2017 06:00 68,0
4 07.02.2017 06:00 51,0
5 08.02.2017 06:00 62,0
6 09.02.2017 06:00 56,0
7 16.02.2017 06:00 67,0