Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: UCECM
Lokalita: Čeradice
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2017 06:00 59,0
2 20.01.2017 06:00 73,0
3 21.01.2017 06:00 82,0
4 22.01.2017 06:00 72,0
5 23.01.2017 06:00 82,0
6 25.01.2017 06:00 59,0
7 29.01.2017 06:00 62,0
8 30.01.2017 06:00 82,0
9 31.01.2017 06:00 62,0
10 01.02.2017 06:00 89,0
11 02.02.2017 06:00 63,0
12 03.02.2017 06:00 67,0
13 07.02.2017 06:00 54,0
14 08.02.2017 06:00 53,0
15 09.02.2017 06:00 53,0
16 13.02.2017 06:00 81,0
17 14.02.2017 06:00 80,0
18 15.02.2017 06:00 75,0
19 16.02.2017 06:00 109,0