Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EMTPA
Lokalita: Moravská Třebová - Piaristická.
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 81,0
2 07.01.2017 06:00 75,8
3 08.01.2017 06:00 122,0
4 09.01.2017 06:00 53,1
5 10.01.2017 06:00 67,4
6 11.01.2017 06:00 78,8
7 18.01.2017 06:00 102,0
8 19.01.2017 06:00 153,7
9 20.01.2017 06:00 149,4
10 21.01.2017 06:00 133,2
11 22.01.2017 06:00 111,1
12 23.01.2017 06:00 66,5
13 24.01.2017 06:00 55,5
14 25.01.2017 06:00 74,5
15 27.01.2017 06:00 74,9
16 28.01.2017 06:00 53,8
17 29.01.2017 06:00 61,5
18 30.01.2017 06:00 56,9
19 31.01.2017 06:00 54,0
20 01.02.2017 06:00 82,3
21 05.02.2017 06:00 50,4
22 09.02.2017 06:00 69,9
23 10.02.2017 06:00 68,3
24 12.02.2017 06:00 62,0
25 13.02.2017 06:00 138,6
26 14.02.2017 06:00 136,0
27 15.02.2017 06:00 100,4
28 16.02.2017 06:00 112,1
29 17.02.2017 06:00 95,0
30 18.10.2017 06:00 50,3
31 20.12.2017 06:00 52,5