Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNVA
Lokalita: Brno-Úvoz (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 57,2
2 07.01.2017 06:00 88,6
3 10.01.2017 06:00 56,3
4 11.01.2017 06:00 95,0
5 18.01.2017 06:00 61,5
6 19.01.2017 06:00 95,8
7 20.01.2017 06:00 118,5
8 21.01.2017 06:00 88,4
9 22.01.2017 06:00 82,5
10 23.01.2017 06:00 64,2
11 24.01.2017 06:00 53,5
12 25.01.2017 06:00 58,0
13 26.01.2017 06:00 65,0
14 27.01.2017 06:00 78,8
15 31.01.2017 06:00 56,4
16 01.02.2017 06:00 70,9
17 08.02.2017 06:00 54,2
18 09.02.2017 06:00 78,1
19 12.02.2017 06:00 62,7
20 13.02.2017 06:00 127,0
21 14.02.2017 06:00 91,2
22 15.02.2017 06:00 79,8
23 16.02.2017 06:00 99,0
24 18.10.2017 06:00 54,5