Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SRORA
Lokalita: Rožďalovice-Ruská
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 63,8
2 07.01.2017 06:00 64,5
3 08.01.2017 06:00 81,2
4 09.01.2017 06:00 102,4
5 11.01.2017 06:00 53,6
6 17.01.2017 06:00 63,5
7 18.01.2017 06:00 56,7
8 19.01.2017 06:00 144,5
9 20.01.2017 06:00 154,5
10 21.01.2017 06:00 176,8
11 22.01.2017 06:00 52,2
12 23.01.2017 06:00 67,6
13 24.01.2017 06:00 56,6
14 25.01.2017 06:00 75,8
15 27.01.2017 06:00 56,2
16 28.01.2017 06:00 72,2
17 29.01.2017 06:00 83,3
18 30.01.2017 06:00 66,8
19 31.01.2017 06:00 57,9
20 01.02.2017 06:00 92,8
21 03.02.2017 06:00 62,5
22 04.02.2017 06:00 74,2
23 06.02.2017 06:00 52,5
24 07.02.2017 06:00 55,5
25 08.02.2017 06:00 52,8
26 09.02.2017 06:00 55,8
27 13.02.2017 06:00 85,2
28 14.02.2017 06:00 59,6
29 15.02.2017 06:00 126,4
30 16.02.2017 06:00 117,3
31 17.02.2017 06:00 70,2
32 19.10.2017 06:00 62,2
33 20.12.2017 06:00 77,8