Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HTRTA
Lokalita: Trutnov - Tkalcovská
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 89,3
2 02.01.2017 06:00 66,0
3 07.01.2017 06:00 50,6
4 08.01.2017 06:00 64,4
5 09.01.2017 06:00 59,2
6 10.01.2017 06:00 59,7
7 11.01.2017 06:00 54,8
8 19.01.2017 06:00 106,5
9 20.01.2017 06:00 88,3
10 21.01.2017 06:00 100,5
11 22.01.2017 06:00 57,2
12 23.01.2017 06:00 60,1
13 24.01.2017 06:00 66,1
14 25.01.2017 06:00 58,7
15 27.01.2017 06:00 59,3
16 28.01.2017 06:00 59,4
17 29.01.2017 06:00 88,8
18 30.01.2017 06:00 63,6
19 31.01.2017 06:00 54,2
20 03.02.2017 06:00 60,5
21 04.02.2017 06:00 57,8
22 07.02.2017 06:00 50,3
23 08.02.2017 06:00 53,0
24 09.02.2017 06:00 69,4
25 10.02.2017 06:00 72,9
26 12.02.2017 06:00 88,5
27 13.02.2017 06:00 107,0
28 14.02.2017 06:00 62,3
29 15.02.2017 06:00 62,4
30 16.02.2017 06:00 106,1
31 17.02.2017 06:00 99,4
32 13.03.2017 06:00 50,5
33 18.10.2017 06:00 56,2
34 20.10.2017 06:00 50,5
35 23.11.2017 06:00 58,2
36 19.12.2017 06:00 50,6
37 20.12.2017 06:00 52,6
38 31.12.2017 06:00 85,1