Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOCBA
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2017 06:00 60,4
2 06.01.2017 06:00 51,2
3 07.01.2017 06:00 85,5
4 08.01.2017 06:00 295,8
5 09.01.2017 06:00 234,9
6 10.01.2017 06:00 80,4
7 16.01.2017 06:00 74,3
8 17.01.2017 06:00 72,8
9 18.01.2017 06:00 54,5
10 19.01.2017 06:00 139,2
11 20.01.2017 06:00 89,9
12 21.01.2017 06:00 112,5
13 22.01.2017 06:00 72,3
14 23.01.2017 06:00 65,4
15 24.01.2017 06:00 89,9
16 25.01.2017 06:00 109,9
17 26.01.2017 06:00 119,8
18 27.01.2017 06:00 62,4
19 28.01.2017 06:00 53,9
20 29.01.2017 06:00 54,0
21 30.01.2017 06:00 68,5
22 31.01.2017 06:00 79,4
23 01.02.2017 06:00 207,5
24 02.02.2017 06:00 52,7
25 03.02.2017 06:00 89,5
26 04.02.2017 06:00 128,2
27 06.02.2017 06:00 81,8
28 07.02.2017 06:00 67,2
29 08.02.2017 06:00 60,0
30 09.02.2017 06:00 98,1
31 10.02.2017 06:00 139,8
32 11.02.2017 06:00 146,2
33 12.02.2017 06:00 116,3
34 13.02.2017 06:00 147,1
35 14.02.2017 06:00 186,9
36 15.02.2017 06:00 147,6
37 16.02.2017 06:00 96,9
38 17.02.2017 06:00 62,7
39 12.03.2017 06:00 53,4
40 13.03.2017 06:00 64,9
41 14.03.2017 06:00 75,8
42 15.03.2017 06:00 51,1
43 23.03.2017 06:00 58,6
44 24.03.2017 06:00 66,4
45 04.04.2017 06:00 59,6
46 02.05.2017 06:00 55,2
47 03.05.2017 06:00 57,5
48 04.05.2017 06:00 61,1