Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZVMZA
Lokalita: Valašské Meziříčí
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 89,2
2 02.01.2017 06:00 72,0
3 07.01.2017 06:00 58,2
4 08.01.2017 06:00 192,3
5 09.01.2017 06:00 156,9
6 10.01.2017 06:00 79,1
7 16.01.2017 06:00 91,7
8 17.01.2017 06:00 71,2
9 18.01.2017 06:00 53,6
10 19.01.2017 06:00 141,7
11 20.01.2017 06:00 127,0
12 21.01.2017 06:00 109,3
13 22.01.2017 06:00 50,5
14 23.01.2017 06:00 95,8
15 24.01.2017 06:00 75,4
16 25.01.2017 06:00 114,4
17 26.01.2017 06:00 95,2
18 27.01.2017 06:00 89,8
19 28.01.2017 06:00 77,3
20 29.01.2017 06:00 123,6
21 30.01.2017 06:00 89,5
22 01.02.2017 06:00 96,8
23 02.02.2017 06:00 50,4
24 03.02.2017 06:00 59,3
25 04.02.2017 06:00 79,9
26 06.02.2017 06:00 89,8
27 07.02.2017 06:00 73,1
28 08.02.2017 06:00 71,0
29 09.02.2017 06:00 102,3
30 10.02.2017 06:00 181,3
31 11.02.2017 06:00 175,3
32 12.02.2017 06:00 161,8
33 13.02.2017 06:00 205,4
34 14.02.2017 06:00 131,2
35 15.02.2017 06:00 73,8
36 16.02.2017 06:00 92,6
37 17.02.2017 06:00 82,5
38 18.02.2017 06:00 66,1
39 13.03.2017 06:00 62,1
40 14.03.2017 06:00 70,1
41 15.03.2017 06:00 61,2
42 23.03.2017 06:00 67,9
43 24.03.2017 06:00 52,9
44 05.04.2017 06:00 50,4
45 18.10.2017 06:00 58,3
46 19.10.2017 06:00 64,7
47 20.10.2017 06:00 50,7
48 07.11.2017 06:00 67,5
49 08.11.2017 06:00 69,8
50 09.11.2017 06:00 53,5
51 15.11.2017 06:00 51,0
52 16.11.2017 06:00 54,2
53 17.11.2017 06:00 50,8
54 01.12.2017 06:00 67,2
55 02.12.2017 06:00 70,4
56 16.12.2017 06:00 59,8
57 19.12.2017 06:00 52,5
58 20.12.2017 06:00 61,2
59 22.12.2017 06:00 55,3