Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZTNVA
Lokalita: Těšnovice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 53,3
2 02.01.2017 06:00 60,1
3 08.01.2017 06:00 57,0
4 09.01.2017 06:00 72,0
5 17.01.2017 06:00 52,0
6 18.01.2017 06:00 53,2
7 19.01.2017 06:00 91,9
8 20.01.2017 06:00 151,0
9 21.01.2017 06:00 105,1
10 23.01.2017 06:00 75,1
11 24.01.2017 06:00 68,9
12 25.01.2017 06:00 78,8
13 28.01.2017 06:00 57,5
14 29.01.2017 06:00 61,0
15 30.01.2017 06:00 70,1
16 01.02.2017 06:00 76,2
17 06.02.2017 06:00 72,0
18 07.02.2017 06:00 57,4
19 08.02.2017 06:00 72,0
20 09.02.2017 06:00 89,5
21 10.02.2017 06:00 111,7
22 12.02.2017 06:00 83,0
23 13.02.2017 06:00 132,7
24 14.02.2017 06:00 126,3
25 15.02.2017 06:00 77,2
26 16.02.2017 06:00 95,6
27 14.03.2017 06:00 50,4
28 23.03.2017 06:00 53,6
29 19.10.2017 06:00 56,3
30 07.11.2017 06:00 58,0
31 08.11.2017 06:00 65,6
32 20.12.2017 06:00 59,2