Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNIA
Lokalita: Brno-Líšeň
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 50,9
2 02.01.2017 06:00 54,2
3 18.01.2017 06:00 60,2
4 19.01.2017 06:00 87,8
5 20.01.2017 06:00 84,0
6 22.01.2017 06:00 52,3
7 23.01.2017 06:00 65,6
8 24.01.2017 06:00 59,1
9 27.01.2017 06:00 60,3
10 28.01.2017 06:00 76,2
11 29.01.2017 06:00 63,2
12 30.01.2017 06:00 76,6
13 31.01.2017 06:00 64,9
14 01.02.2017 06:00 55,5
15 08.02.2017 06:00 63,9
16 09.02.2017 06:00 75,6
17 12.02.2017 06:00 59,2
18 13.02.2017 06:00 114,0
19 14.02.2017 06:00 70,5
20 15.02.2017 06:00 61,8
21 16.02.2017 06:00 99,5
22 18.10.2017 06:00 54,4