Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: LFRTM
Lokalita: Frýdlant
Pořadí Datum Hodnota
1 08.01.2017 06:00 54,0
2 19.01.2017 06:00 54,0
3 20.01.2017 06:00 73,0
4 21.01.2017 06:00 51,0
5 29.01.2017 06:00 52,0
6 01.02.2017 06:00 53,0
7 07.02.2017 06:00 56,0
8 08.02.2017 06:00 51,0
9 09.02.2017 06:00 59,0
10 10.02.2017 06:00 62,0
11 11.02.2017 06:00 89,0
12 12.02.2017 06:00 124,0
13 13.02.2017 06:00 128,0
14 16.02.2017 06:00 60,0