Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LLILA
Lokalita: Liberec Rochlice
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 50,6
2 19.01.2017 06:00 61,0
3 20.01.2017 06:00 61,5
4 28.01.2017 06:00 62,6
5 29.01.2017 06:00 75,8
6 30.01.2017 06:00 52,9
7 01.02.2017 06:00 56,8
8 06.02.2017 06:00 52,7
9 07.02.2017 06:00 64,3
10 08.02.2017 06:00 72,1
11 09.02.2017 06:00 67,5
12 12.02.2017 06:00 108,2
13 13.02.2017 06:00 80,4
14 16.02.2017 06:00 74,6
15 08.11.2017 06:00 55,4