Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PKUJA
Lokalita: Kamenný Újezd
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 56,5
2 19.01.2017 06:00 93,9
3 20.01.2017 06:00 109,1
4 21.01.2017 06:00 109,1
5 22.01.2017 06:00 143,5
6 23.01.2017 06:00 147,1
7 24.01.2017 06:00 70,1
8 27.01.2017 06:00 85,2
9 28.01.2017 06:00 85,4
10 29.01.2017 06:00 118,7
11 30.01.2017 06:00 99,7
12 31.01.2017 06:00 80,6
13 01.02.2017 06:00 94,4
14 02.02.2017 06:00 69,9
15 03.02.2017 06:00 78,2
16 07.02.2017 06:00 53,6
17 08.02.2017 06:00 67,2
18 09.02.2017 06:00 67,4
19 13.02.2017 06:00 61,4
20 14.02.2017 06:00 80,3
21 15.02.2017 06:00 84,7
22 16.02.2017 06:00 60,5
23 04.11.2017 06:00 54,9