Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBDNA
Lokalita: Brno - Dětská nemocnice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 80,2
2 02.01.2017 06:00 75,2
3 08.01.2017 06:00 65,0
4 10.01.2017 06:00 54,6
5 11.01.2017 06:00 68,8
6 16.01.2017 06:00 50,8
7 18.01.2017 06:00 57,8
8 19.01.2017 06:00 107,2
9 20.01.2017 06:00 124,8
10 21.01.2017 06:00 89,0
11 22.01.2017 06:00 72,2
12 23.01.2017 06:00 75,2
13 24.01.2017 06:00 61,1
14 25.01.2017 06:00 61,7
15 26.01.2017 06:00 50,6
16 27.01.2017 06:00 66,0
17 28.01.2017 06:00 82,6
18 29.01.2017 06:00 81,5
19 30.01.2017 06:00 87,1
20 31.01.2017 06:00 85,6
21 01.02.2017 06:00 80,8
22 08.02.2017 06:00 65,6
23 09.02.2017 06:00 88,0
24 10.02.2017 06:00 59,9
25 12.02.2017 06:00 67,2
26 13.02.2017 06:00 158,5
27 14.02.2017 06:00 116,0
28 15.02.2017 06:00 84,2
29 16.02.2017 06:00 120,1
30 17.02.2017 06:00 60,5
31 14.03.2017 06:00 50,3
32 18.10.2017 06:00 63,7
33 08.11.2017 06:00 58,3
34 09.11.2017 06:00 54,0
35 08.12.2017 06:00 67,7
36 31.12.2017 06:00 68,7