Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 04.09.2017 04:28 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: CO - oxid uhelnatý
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 10000
Max. povolený počet překročení: 0
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLAA
Lokalita: Plzeň-Slovany
Pořadí Datum Hodnota
1 08.07.2017 05:00 22781,4