Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: SO2 - oxid siřičitý
Doba průměrování: 1 hodina
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 350
Max. povolený počet překročení: 24
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EPAOA
Lokalita: Pardubice-Rosice
Pořadí Datum Hodnota
1 22.09.2017 12:00 410,4