Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: NO2 - oxid dusičitý
Doba průměrování: 1 hodina
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 200
Max. povolený počet překročení: 18
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULDA
Lokalita: Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 15.02.2017 16:00 200,1