Informování veřejnosti o úrovni znečištění olovem a benzenem

Za období : 01.02.2018 - 01.02.2019, Ostatní

Aktualizováno: 17.09.2019 04:53 SELČ

Údaje jsou spočteny jak z operativních, tak i z verifikovaných dat dohromady.

Informování veřejnosti podle Vyhlášky 330/2012 Sb. §4 odstavec 2 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
BZN 12 měsíců 5 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TOROV Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava GC-FID 1d/6d 2,7
2 TOMHV Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava GC-FID 1d/6d 2,2
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Pb 12 měsíců 500 ng/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TORE0 Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 44,2
2 TORO0 Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 28,7
3 TOMH0 Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 20,4
4 TKAO0 Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 18,4
5 MOLS0 Olomouc-Šmeralova ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL ICP-MS 14d 14,4
6 JJIZ0 Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 8,6
7 JZNZ0 Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 5,7
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Cd 12 měsíců 5 ng/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TORE0 Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 1,0
2 TORO0 Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 0,6
3 TOMH0 Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 0,5
4 TKAO0 Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 0,4
5 MOLS0 Olomouc-Šmeralova ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL ICP-MS 14d 0,3
6 JZNZ0 Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 0,2
7 JJIZ0 Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 0,2
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
As 12 měsíců 6 ng/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TOMH0 Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 2,1
2 TORO0 Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 1,9
3 TORE0 Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 1,8
4 TKAO0 Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 1,4
5 MOLS0 Olomouc-Šmeralova ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL ICP-MS 14d 1,1
6 JZNZ0 Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 1,0
7 JJIZ0 Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 1,0
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Ni 12 měsíců 20 ng/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TOMH0 Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 4,1
2 TORE0 Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 2,8
3 TORO0 Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 2,5
4 TKAO0 Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava ICP-MS 14d 1,6
5 JJIZ0 Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava ZÚ Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 1,5
6 MOLS0 Olomouc-Šmeralova ZÚ-Ostrava ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL ICP-MS 14d 1,4
7 JZNZ0 Ždár nad Sázavou ZÚ-Ostrava ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava ICP-MS 14d 1,2