Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O₃ a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 02.12.2020 04:25 SEČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O₃ 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2020
Maximální koncentrace
v roce 2020
Úplnost dat
1 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 15 148,9 96,8
2 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 15 142,7 97,3
3 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 15 140,0 97,3
4 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 11 137,5 100,0
5 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 7 136,5 100,0
6 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 4 136,4 97,4
7 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 4 128,4 100,0
8 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 1 121,6 96,7
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O₃ 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m³.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen