Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O₃ a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 11.08.2020 05:26 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O₃ 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2020
Maximální koncentrace
v roce 2020
Úplnost dat
1 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 14 142,7 99,4
2 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 12 139,8 95,2
3 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 12 133,4 98,1
4 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 8 132,0 97,8
5 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 6 136,5 98,6
6 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 4 128,2 95,9
7 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 2 124,1 96,4
8 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 1 121,6 98,8
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O₃ 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m³.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen