Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O3 a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O3 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2020
Maximální koncentrace
v roce 2020
Úplnost dat
1 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 13 142,7 99,1
2 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 8 139,8 94,1
3 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 5 136,5 97,8
4 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 5 128,6 97,3
5 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 4 128,2 95,0
6 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 2 127,5 97,7
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O3 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m3.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen