Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O3 a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 25.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O3 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2019
Maximální koncentrace
v roce 2019
Úplnost dat
1 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 16 161,9 99,0
2 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 13 140,0 33,7
3 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 10 162,4 98,8
4 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 9 131,7 95,9
5 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 8 135,8 99,4
6 MSMSA Šumperk - 5.ZŠ MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 7 140,6 99,0
7 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 5 132,4 95,9
8 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 4 136,9 95,7
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O3 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m3.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen