Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOREK
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 125,1
2 20.04.2019 16:00 125,2
3 21.04.2019 16:00 120,2
4 01.05.2019 17:00 121,7
5 02.05.2019 17:00 121,2
6 25.05.2019 16:00 130,8
7 31.05.2019 17:00 125,1
8 14.06.2019 18:00 131,7
9 18.06.2019 17:00 126,4
10 27.06.2019 18:00 128,5
11 01.07.2019 16:00 121,7
12 26.07.2019 16:00 130,9
13 29.07.2019 17:00 125,8
14 29.08.2019 15:00 132,4
15 31.08.2019 17:00 121,4