Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOMHK
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 133,8
2 20.04.2019 17:00 132,7
3 21.04.2019 17:00 127,9
4 01.05.2019 17:00 121,4
5 25.05.2019 17:00 131,7
6 26.05.2019 17:00 123,8
7 31.05.2019 17:00 124,0
8 02.06.2019 17:00 120,9
9 14.06.2019 19:00 162,4
10 18.06.2019 17:00 129,9
11 25.06.2019 17:00 128,2
12 26.06.2019 19:00 132,5
13 27.06.2019 17:00 129,6
14 30.06.2019 17:00 121,3
15 01.07.2019 15:00 139,2
16 06.07.2019 17:00 136,4
17 19.07.2019 15:00 125,3
18 20.07.2019 18:00 129,9
19 26.07.2019 16:00 126,3
20 28.07.2019 16:00 122,6
21 29.07.2019 17:00 127,2
22 29.08.2019 16:00 126,7
23 30.08.2019 19:00 128,4
24 31.08.2019 17:00 125,9