Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMAA
Lokalita: Brno-Arboretum
Pořadí Datum Hodnota
1 25.05.2019 17:00 128,4
2 26.05.2019 16:00 132,6
3 31.05.2019 17:00 121,4
4 05.06.2019 16:00 127,3
5 09.06.2019 18:00 120,9
6 11.06.2019 18:00 125,0
7 12.06.2019 16:00 129,9
8 13.06.2019 18:00 131,6
9 14.06.2019 21:00 135,2
10 15.06.2019 17:00 140,0
11 18.06.2019 17:00 133,4
12 19.06.2019 16:00 128,1
13 24.06.2019 18:00 127,7
14 25.06.2019 18:00 121,3
15 26.06.2019 18:00 144,4
16 27.06.2019 15:00 131,5
17 29.06.2019 17:00 128,2
18 30.06.2019 17:00 139,4
19 01.07.2019 14:00 144,0
20 02.07.2019 19:00 125,6
21 06.07.2019 18:00 129,4
22 19.07.2019 17:00 129,6
23 20.07.2019 17:00 143,2
24 25.07.2019 18:00 141,0
25 26.07.2019 17:00 154,2
26 29.07.2019 17:00 120,9
27 31.07.2019 16:00 121,2
28 24.08.2019 17:00 124,3
29 26.08.2019 17:00 121,7
30 28.08.2019 17:00 138,3
31 29.08.2019 16:00 130,3
32 30.08.2019 17:00 132,3
33 31.08.2019 17:00 136,6
34 01.09.2019 15:00 129,2
35 05.09.2019 18:00 120,6