Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: MHRA
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: MPHRA
Lokalita: Hranice
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 18:00 134,1
2 20.04.2019 17:00 125,7
3 14.06.2019 19:00 136,9
4 18.06.2019 18:00 132,6
5 27.06.2019 18:00 121,5
6 30.06.2019 18:00 121,4
7 01.07.2019 15:00 120,7
8 06.07.2019 18:00 133,3
9 20.07.2019 18:00 127,0
10 26.07.2019 17:00 126,8
11 29.08.2019 17:00 122,0
12 30.08.2019 17:00 121,5