Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: MŠUM
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: MSMSA
Lokalita: Šumperk - 5.ZŠ
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 17:00 122,4
2 16.04.2019 17:00 120,5
3 19.04.2019 16:00 140,6
4 20.04.2019 17:00 130,1
5 02.05.2019 17:00 124,4
6 25.05.2019 17:00 126,9
7 18.06.2019 19:00 128,9
8 26.06.2019 17:00 120,3
9 27.06.2019 18:00 127,1
10 30.06.2019 18:00 128,7
11 06.07.2019 17:00 137,1
12 19.07.2019 17:00 127,2
13 20.07.2019 17:00 125,4
14 28.08.2019 16:00 120,3
15 29.08.2019 15:00 120,5
16 31.08.2019 16:00 124,0
17 01.09.2019 15:00 120,8