Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: MZLl
Dodavatel dat: ENVItech Bohemia s.r.o.
Kód měřicího programu: ZZZSA
Lokalita: Zlín - ZŠ Kvítkova
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 18:00 132,4
2 20.04.2019 19:00 121,3
3 25.05.2019 18:00 124,6
4 15.06.2019 19:00 131,0
5 18.06.2019 20:00 121,6
6 27.06.2019 18:00 122,9
7 30.06.2019 18:00 120,6
8 01.07.2019 17:00 123,6
9 06.07.2019 18:00 130,3
10 20.07.2019 19:00 127,1
11 29.08.2019 17:00 120,9