Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: SMBrno
Dodavatel dat: Statutární město Brno
Kód měřicího programu: BBMLA
Lokalita: Brno-Lány
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 129,0
2 18.04.2019 17:00 120,2
3 19.04.2019 18:00 133,4
4 20.04.2019 16:00 135,8
5 21.04.2019 16:00 122,2
6 02.05.2019 17:00 121,1
7 26.05.2019 16:00 120,3
8 18.06.2019 17:00 121,9
9 06.07.2019 17:00 122,1
10 19.07.2019 16:00 122,1
11 20.07.2019 17:00 133,6
12 25.07.2019 18:00 133,0
13 26.07.2019 17:00 146,3
14 28.08.2019 17:00 124,1
15 30.08.2019 17:00 122,8
16 31.08.2019 16:00 124,8
17 01.09.2019 15:00 122,2
18 05.09.2019 18:00 120,7