Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.05.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ZÚ, SMOva
Dodavatel dat: ZÚ-Ostrava
Kód měřicího programu: TOROK
Lokalita: Ostrava-Radvanice OZO
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 130,7
2 20.04.2019 16:00 131,8
3 21.04.2019 17:00 126,5
4 01.05.2019 17:00 120,9
5 02.05.2019 17:00 121,8
6 25.05.2019 16:00 132,2
7 26.05.2019 17:00 124,6
8 31.05.2019 18:00 128,6
9 02.06.2019 17:00 122,5
10 05.06.2019 16:00 120,6
11 07.06.2019 17:00 124,2
12 10.06.2019 16:00 120,8
13 13.06.2019 15:00 129,2
14 14.06.2019 19:00 161,9
15 18.06.2019 17:00 128,9
16 24.06.2019 17:00 120,1
17 25.06.2019 17:00 128,8
18 26.06.2019 18:00 134,2
19 27.06.2019 17:00 129,8
20 01.07.2019 17:00 144,2
21 19.07.2019 15:00 120,6
22 20.07.2019 18:00 129,6
23 26.07.2019 16:00 134,6
24 28.07.2019 15:00 126,2
25 29.07.2019 18:00 132,2
26 06.08.2019 16:00 124,7
27 07.08.2019 16:00 121,5
28 29.08.2019 17:00 135,0
29 30.08.2019 19:00 124,1
30 31.08.2019 17:00 129,3
31 01.09.2019 16:00 123,2