Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O3 a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O3 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2018
Maximální koncentrace
v roce 2018
Úplnost dat
1 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 51 176,7 99,5
2 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 49 170,7 98,9
3 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 36 156,2 99,4
4 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 25 157,3 96,8
5 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 21 152,6 100,0
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O3 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m3.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen