Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2020, ČHMÚ

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O3 a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 31.03.2020 05:30 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O3 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2020
Maximální koncentrace
v roce 2020
Úplnost dat
1 JKOSA Košetice ČHMÚ ČHMÚ - Libuš AIM 1 124,6 95,0
2 HPLOA Polom ČHMÚ ČHMÚ - pob.Hradec Králové 1 122,6 100,0
3 ASTOA Praha 5-Stodůlky ČHMÚ ČHMÚ - Libuš AIM 1 122,4 95,8
4 LSOUA Souš ČHMÚ ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM 1 120,3 100,0
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O3 1.5. - 31.7. (AOT40) 18000 µg/m3.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen