Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 1.5. - 31.7. (AOT40)
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 18000
Max. povolený počet překročení: 0
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CCHUA
Lokalita: Churáňov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2019 00:00 21612,0