Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: VČs
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: STCSA
Lokalita: Tobolka-Čertovy schody
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 120,6
2 19.04.2019 18:00 128,9
3 20.04.2019 16:00 130,7
4 21.04.2019 17:00 131,5
5 22.04.2019 16:00 123,5
6 04.06.2019 17:00 138,7
7 05.06.2019 17:00 136,6
8 13.06.2019 17:00 131,6
9 14.06.2019 16:00 130,2
10 15.06.2019 17:00 122,9
11 17.06.2019 16:00 124,5
12 18.06.2019 17:00 124,6
13 19.06.2019 16:00 130,6
14 24.06.2019 17:00 127,9
15 26.06.2019 16:00 138,9
16 27.06.2019 00:00 131,9
17 29.06.2019 17:00 131,8
18 30.06.2019 23:00 141,2
19 01.07.2019 00:00 140,4
20 06.07.2019 16:00 136,0
21 20.07.2019 17:00 130,9
22 24.07.2019 18:00 141,1
23 25.07.2019 17:00 166,0
24 26.07.2019 16:00 132,4
25 28.08.2019 21:00 121,4
26 30.08.2019 19:00 132,1
27 31.08.2019 17:00 126,2