Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOVKA
Lokalita: Opava-Kateřinky
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 16:00 127,6
2 20.04.2019 16:00 125,4
3 25.05.2019 15:00 123,1
4 15.06.2019 17:00 123,7
5 18.06.2019 17:00 124,2
6 26.06.2019 18:00 126,5
7 27.06.2019 17:00 122,7
8 30.06.2019 17:00 121,7
9 01.07.2019 15:00 133,0
10 06.07.2019 17:00 132,3
11 19.07.2019 16:00 123,3
12 20.07.2019 18:00 122,2
13 28.07.2019 15:00 121,1
14 29.08.2019 16:00 125,5
15 30.08.2019 16:00 122,9
16 31.08.2019 17:00 124,8