Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ARIEA
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 134,6
2 20.04.2019 17:00 130,6
3 21.04.2019 16:00 125,8
4 24.05.2019 18:00 124,6
5 25.05.2019 16:00 123,5
6 02.06.2019 17:00 128,3
7 04.06.2019 17:00 139,0
8 05.06.2019 17:00 132,5
9 14.06.2019 17:00 127,1
10 18.06.2019 18:00 122,9
11 24.06.2019 18:00 127,3
12 26.06.2019 17:00 147,1
13 27.06.2019 16:00 121,7
14 29.06.2019 17:00 137,1
15 30.06.2019 16:00 134,3
16 01.07.2019 15:00 126,3
17 06.07.2019 18:00 138,6
18 18.07.2019 18:00 120,5
19 20.07.2019 17:00 131,0
20 24.07.2019 17:00 125,1
21 25.07.2019 17:00 136,0
22 26.07.2019 15:00 121,6
23 29.07.2019 16:00 128,2
24 30.08.2019 17:00 141,5
25 31.08.2019 16:00 134,1