Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTPMA
Lokalita: Teplice
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 125,0
2 19.04.2019 18:00 135,7
3 20.04.2019 16:00 133,9
4 21.04.2019 16:00 131,4
5 24.05.2019 19:00 126,1
6 03.06.2019 18:00 121,7
7 04.06.2019 16:00 131,1
8 05.06.2019 16:00 128,9
9 10.06.2019 18:00 124,7
10 12.06.2019 15:00 120,3
11 14.06.2019 17:00 138,7
12 15.06.2019 16:00 131,6
13 17.06.2019 17:00 120,8
14 18.06.2019 18:00 137,2
15 19.06.2019 15:00 137,3
16 24.06.2019 17:00 141,7
17 25.06.2019 16:00 146,1
18 26.06.2019 17:00 167,9
19 27.06.2019 00:00 152,5
20 29.06.2019 18:00 142,9
21 30.06.2019 17:00 144,6
22 01.07.2019 15:00 147,8
23 06.07.2019 16:00 139,9
24 24.07.2019 17:00 125,9
25 25.07.2019 17:00 146,8
26 27.07.2019 17:00 122,6
27 29.07.2019 18:00 131,8
28 30.07.2019 20:00 124,3
29 25.08.2019 16:00 130,9
30 26.08.2019 17:00 128,5
31 27.08.2019 17:00 124,8
32 28.08.2019 18:00 124,0
33 30.08.2019 17:00 143,4
34 31.08.2019 17:00 151,9