Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASTOA
Lokalita: Praha 5-Stodůlky
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 121,1
2 19.04.2019 17:00 137,6
3 20.04.2019 17:00 135,2
4 21.04.2019 17:00 131,8
5 24.05.2019 17:00 125,7
6 25.05.2019 16:00 129,1
7 02.06.2019 17:00 131,6
8 04.06.2019 17:00 149,4
9 05.06.2019 17:00 136,8
10 13.06.2019 18:00 125,5
11 14.06.2019 17:00 135,4
12 15.06.2019 16:00 122,1
13 17.06.2019 16:00 122,3
14 18.06.2019 18:00 128,1
15 19.06.2019 15:00 122,4
16 24.06.2019 18:00 123,0
17 26.06.2019 17:00 144,5
18 27.06.2019 17:00 127,5
19 29.06.2019 17:00 147,8
20 30.06.2019 18:00 134,2
21 01.07.2019 14:00 129,4
22 04.07.2019 18:00 120,6
23 06.07.2019 18:00 142,2
24 07.07.2019 00:00 122,1
25 20.07.2019 17:00 132,4
26 24.07.2019 17:00 131,4
27 25.07.2019 17:00 149,9
28 26.07.2019 15:00 136,8
29 29.07.2019 16:00 127,9
30 29.08.2019 16:00 126,0
31 30.08.2019 16:00 144,1
32 31.08.2019 17:00 133,4