Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CKOCA
Lokalita: Kocelovice
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 123,0
2 19.04.2019 18:00 122,8
3 20.04.2019 16:00 128,8
4 21.04.2019 17:00 130,0
5 02.05.2019 17:00 124,0
6 25.05.2019 15:00 125,9
7 26.05.2019 18:00 120,4
8 04.06.2019 17:00 121,9
9 05.06.2019 18:00 125,4
10 14.06.2019 17:00 125,7
11 15.06.2019 17:00 123,0
12 18.06.2019 16:00 122,0
13 25.06.2019 19:00 122,7
14 26.06.2019 17:00 133,8
15 27.06.2019 16:00 129,1
16 29.06.2019 18:00 123,9
17 30.06.2019 21:00 141,6
18 01.07.2019 15:00 136,4
19 02.07.2019 17:00 126,8
20 06.07.2019 15:00 126,2
21 19.07.2019 15:00 122,3
22 20.07.2019 16:00 132,7
23 24.07.2019 21:00 134,2
24 25.07.2019 18:00 147,7
25 26.07.2019 17:00 148,0
26 05.08.2019 16:00 121,7
27 28.08.2019 17:00 129,7
28 30.08.2019 17:00 129,9
29 31.08.2019 16:00 129,8