Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CTABA
Lokalita: Tábor
Pořadí Datum Hodnota
1 25.06.2019 21:00 120,9
2 26.06.2019 17:00 127,2
3 27.06.2019 17:00 136,8
4 28.06.2019 18:00 120,8
5 29.06.2019 17:00 132,6
6 30.06.2019 18:00 131,0
7 02.07.2019 17:00 128,0
8 06.07.2019 16:00 121,4
9 20.07.2019 17:00 130,9
10 25.07.2019 16:00 125,8
11 26.07.2019 17:00 134,7
12 30.08.2019 17:00 121,1
13 31.08.2019 17:00 131,4