Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: JJIHA
Lokalita: Jihlava
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 123,3
2 19.04.2019 16:00 130,2
3 20.04.2019 16:00 131,1
4 21.04.2019 16:00 124,0
5 25.05.2019 15:00 121,6
6 05.06.2019 16:00 126,4
7 18.06.2019 17:00 128,7
8 26.06.2019 17:00 135,1
9 27.06.2019 19:00 127,3
10 29.06.2019 17:00 127,0
11 30.06.2019 18:00 137,2
12 01.07.2019 14:00 121,7
13 02.07.2019 18:00 121,8
14 06.07.2019 16:00 127,1
15 20.07.2019 17:00 137,8
16 25.07.2019 17:00 130,2
17 26.07.2019 17:00 137,3
18 05.08.2019 16:00 122,9
19 24.08.2019 16:00 123,1
20 25.08.2019 16:00 125,3
21 27.08.2019 17:00 129,5
22 30.08.2019 16:00 134,8
23 31.08.2019 16:00 139,8