Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULTTA
Lokalita: Litoměřice
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 19:00 135,1
2 20.04.2019 17:00 133,4
3 21.04.2019 16:00 125,6
4 04.06.2019 17:00 126,4
5 05.06.2019 17:00 127,6
6 10.06.2019 18:00 121,2
7 14.06.2019 17:00 127,4
8 15.06.2019 16:00 120,1
9 18.06.2019 17:00 123,0
10 19.06.2019 16:00 131,2
11 24.06.2019 16:00 126,0
12 25.06.2019 16:00 128,1
13 26.06.2019 17:00 165,9
14 27.06.2019 00:00 145,5
15 29.06.2019 18:00 125,3
16 30.06.2019 16:00 138,1
17 01.07.2019 15:00 152,0
18 06.07.2019 17:00 139,0
19 24.07.2019 18:00 121,1
20 25.07.2019 17:00 125,7
21 29.07.2019 18:00 125,6
22 25.08.2019 16:00 120,4
23 30.08.2019 17:00 135,4
24 31.08.2019 17:00 141,7