Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EPAUA
Lokalita: Pardubice Dukla
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 134,5
2 20.04.2019 16:00 130,8
3 25.05.2019 16:00 126,3
4 02.06.2019 16:00 121,5
5 04.06.2019 16:00 129,6
6 15.06.2019 15:00 122,3
7 18.06.2019 18:00 125,2
8 20.06.2019 17:00 145,7
9 26.06.2019 17:00 152,4
10 27.06.2019 17:00 120,7
11 29.06.2019 18:00 142,2
12 30.06.2019 17:00 133,3
13 01.07.2019 14:00 134,8
14 06.07.2019 18:00 144,3
15 20.07.2019 17:00 132,8
16 25.07.2019 17:00 124,5
17 26.07.2019 15:00 124,7
18 31.07.2019 15:00 120,3
19 28.08.2019 16:00 127,2
20 29.08.2019 16:00 140,5
21 30.08.2019 17:00 132,6
22 31.08.2019 16:00 138,5
23 01.09.2019 15:00 122,2