Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLMA
Lokalita: Kladno-střed města
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 138,2
2 20.04.2019 16:00 134,9
3 21.04.2019 16:00 128,9
4 02.06.2019 18:00 128,3
5 04.06.2019 17:00 137,0
6 05.06.2019 17:00 129,9
7 13.06.2019 18:00 121,7
8 14.06.2019 17:00 136,4
9 18.06.2019 17:00 129,1
10 19.06.2019 15:00 127,6
11 24.06.2019 17:00 131,8
12 25.06.2019 16:00 120,1
13 26.06.2019 22:00 146,1
14 27.06.2019 00:00 142,2
15 29.06.2019 18:00 155,5
16 30.06.2019 18:00 133,7
17 01.07.2019 00:00 127,6
18 06.07.2019 18:00 143,3
19 20.07.2019 17:00 127,4
20 25.07.2019 17:00 141,7
21 29.07.2019 16:00 121,9
22 25.08.2019 17:00 121,3
23 29.08.2019 16:00 123,2
24 30.08.2019 17:00 146,4
25 31.08.2019 16:00 137,4