Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 16:00 138,7
2 20.04.2019 16:00 128,8
3 27.05.2019 17:00 122,5
4 05.06.2019 15:00 126,0
5 14.06.2019 16:00 126,3
6 15.06.2019 15:00 128,7
7 18.06.2019 17:00 122,2
8 19.06.2019 14:00 126,8
9 20.06.2019 17:00 120,1
10 24.06.2019 16:00 120,6
11 25.06.2019 17:00 122,2
12 26.06.2019 18:00 168,8
13 27.06.2019 00:00 127,9
14 29.06.2019 18:00 122,7
15 30.06.2019 17:00 143,5
16 01.07.2019 15:00 156,8
17 02.07.2019 00:00 122,4
18 06.07.2019 16:00 142,4
19 20.07.2019 18:00 137,1
20 28.08.2019 17:00 130,5
21 29.08.2019 17:00 132,2
22 30.08.2019 17:00 146,6
23 31.08.2019 16:00 142,1