Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLLA
Lokalita: Plzeň-Lochotín
Pořadí Datum Hodnota
1 13.06.2019 21:00 122,4
2 14.06.2019 16:00 128,3
3 17.06.2019 18:00 136,2
4 18.07.2019 17:00 123,2
5 20.07.2019 17:00 133,2
6 25.07.2019 18:00 143,5
7 26.07.2019 16:00 132,0
8 23.08.2019 18:00 121,8
9 30.08.2019 17:00 128,3
10 31.08.2019 16:00 132,2
11 01.09.2019 17:00 120,8
12 04.09.2019 17:00 122,9