Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: URVHA
Lokalita: Rudolice v Horách
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 04:00 121,5
2 18.04.2019 17:00 129,2
3 19.04.2019 19:00 138,7
4 20.04.2019 16:00 142,8
5 21.04.2019 17:00 138,3
6 22.04.2019 14:00 124,1
7 25.04.2019 18:00 123,6
8 19.05.2019 18:00 123,3
9 24.05.2019 18:00 136,0
10 25.05.2019 00:00 127,4
11 02.06.2019 15:00 123,4
12 03.06.2019 17:00 125,2
13 04.06.2019 18:00 146,6
14 05.06.2019 15:00 147,3
15 10.06.2019 19:00 125,0
16 11.06.2019 18:00 130,8
17 12.06.2019 14:00 127,9
18 13.06.2019 18:00 134,8
19 14.06.2019 18:00 153,6
20 15.06.2019 16:00 127,1
21 17.06.2019 16:00 136,4
22 18.06.2019 18:00 141,4
23 19.06.2019 00:00 133,5
24 24.06.2019 17:00 142,9
25 25.06.2019 17:00 152,1
26 26.06.2019 17:00 166,2
27 27.06.2019 00:00 153,0
28 29.06.2019 19:00 141,9
29 30.06.2019 23:00 154,2
30 01.07.2019 00:00 153,9
31 02.07.2019 00:00 120,9
32 06.07.2019 16:00 146,4
33 18.07.2019 22:00 121,5
34 20.07.2019 22:00 125,2
35 21.07.2019 00:00 120,6
36 24.07.2019 22:00 134,3
37 25.07.2019 15:00 158,2
38 26.07.2019 00:00 133,6
39 27.07.2019 17:00 136,2
40 29.07.2019 18:00 136,8
41 30.07.2019 20:00 125,1
42 05.08.2019 16:00 120,1
43 22.08.2019 16:00 124,3
44 23.08.2019 16:00 148,3
45 24.08.2019 16:00 126,4
46 25.08.2019 16:00 132,1
47 26.08.2019 19:00 135,0
48 27.08.2019 17:00 125,1
49 28.08.2019 19:00 128,3
50 29.08.2019 05:00 140,8
51 30.08.2019 18:00 137,6
52 31.08.2019 17:00 152,3
53 01.09.2019 00:00 126,6