Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CPRAA
Lokalita: Prachatice
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 126,6
2 20.04.2019 16:00 124,7
3 21.04.2019 16:00 129,1
4 22.04.2019 19:00 125,7
5 02.05.2019 16:00 128,1
6 04.06.2019 17:00 122,2
7 05.06.2019 17:00 124,7
8 27.06.2019 14:00 134,0
9 29.06.2019 17:00 121,8
10 30.06.2019 23:00 144,6
11 01.07.2019 02:00 146,7
12 06.07.2019 16:00 130,2
13 19.07.2019 14:00 120,2
14 20.07.2019 15:00 120,9
15 25.07.2019 17:00 139,1
16 26.07.2019 17:00 143,1
17 29.08.2019 15:00 124,8