Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TBKRA
Lokalita: Bílý Kříž
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 18:00 123,5
2 20.04.2019 17:00 125,0
3 25.05.2019 16:00 124,1
4 14.06.2019 22:00 132,1
5 15.06.2019 00:00 129,6
6 17.06.2019 20:00 121,4
7 27.06.2019 19:00 121,4
8 01.07.2019 16:00 130,6
9 06.07.2019 20:00 127,2
10 07.07.2019 00:00 122,5
11 26.07.2019 17:00 122,2
12 29.08.2019 19:00 121,7