Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TTROA
Lokalita: Třinec-Kosmos
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 16:00 128,5
2 20.04.2019 16:00 128,1
3 21.04.2019 17:00 121,3
4 25.05.2019 17:00 127,4
5 26.05.2019 17:00 122,8
6 14.06.2019 18:00 147,4
7 17.06.2019 18:00 129,3
8 25.06.2019 17:00 124,2
9 26.06.2019 17:00 122,8
10 29.06.2019 17:00 122,3
11 01.07.2019 16:00 139,6
12 06.07.2019 18:00 133,5
13 26.07.2019 16:00 135,6
14 29.07.2019 17:00 130,0