Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: ESVRA
Lokalita: Svratouch
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 15:00 122,3
2 16.04.2019 18:00 120,3
3 19.04.2019 17:00 131,2
4 20.04.2019 16:00 126,8
5 25.05.2019 15:00 129,6
6 05.06.2019 14:00 122,1
7 11.06.2019 20:00 125,2
8 12.06.2019 17:00 120,2
9 14.06.2019 23:00 122,4
10 15.06.2019 04:00 129,3
11 18.06.2019 18:00 122,7
12 20.06.2019 15:00 127,1
13 26.06.2019 18:00 136,2
14 27.06.2019 05:00 132,7
15 30.06.2019 18:00 136,4
16 01.07.2019 12:00 135,9
17 02.07.2019 17:00 120,5
18 06.07.2019 17:00 132,1
19 20.07.2019 18:00 132,5
20 21.07.2019 00:00 123,1
21 26.07.2019 15:00 123,2
22 29.07.2019 18:00 123,1
23 30.07.2019 17:00 121,2
24 31.07.2019 14:00 126,2
25 26.08.2019 16:00 120,6
26 27.08.2019 18:00 121,2
27 28.08.2019 17:00 122,4
28 30.08.2019 18:00 123,9
29 31.08.2019 17:00 135,2