Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: JKOSA
Lokalita: Košetice
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 122,5
2 18.04.2019 17:00 121,2
3 19.04.2019 16:00 127,4
4 20.04.2019 15:00 126,8
5 21.04.2019 16:00 125,6
6 25.05.2019 15:00 122,4
7 05.06.2019 16:00 125,2
8 11.06.2019 18:00 123,2
9 12.06.2019 18:00 121,6
10 14.06.2019 17:00 123,8
11 18.06.2019 18:00 121,3
12 26.06.2019 18:00 131,9
13 27.06.2019 17:00 135,1
14 30.06.2019 23:00 132,2
15 01.07.2019 00:00 132,3
16 02.07.2019 17:00 121,5
17 06.07.2019 18:00 121,8
18 20.07.2019 17:00 134,7
19 25.07.2019 17:00 122,6
20 26.07.2019 17:00 131,9
21 27.08.2019 18:00 121,2
22 28.08.2019 18:00 123,6
23 29.08.2019 17:00 122,9
24 31.08.2019 17:00 127,3